Op deze pagina publiceren we de recepten die we na afloop van een wildplukwandeling of tijdens één van onze workshops voedselconservering hebben gebruikt. Deze pagina is voornamelijk bedoeld voor de deelnemers van deze activiteiten. Zij kunnen hier nagaan wat we bereidden en hoe we dat deden.

Een aantal van deze en andere recepten zijn ook opgenomen in het Cursusboek Voedselconservering van Mark Janssen. De PDF van dat handboek kan hier voor eigen gebruik worden gedownload.